fi

Fysio Annika Rinne

Fysioterapi med 30 års erfarenhet

Mångsidig fysikalisk behandling av besvär i stöd- och rörelseorganen.

Den vanligaste orsaken till värk- och smärttillstånd är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det är också den största orsaken till sjukledighet. En god kondition i stöd-och rörelseorganen är grunden till en god hälsa. En god kondition förutsätter att det neuromuskulära systemet (alltså benbyggnaden, musklerna, lederna och nervsystemet som reglerar våra rörelser) får fungera ostört. Störningar i stöd-och rörelseorganens funktioner tar sig uttryck i smärta och som symptom i kroppen. Symptomen utvecklas med tiden och orsakar först en obekväm känsla och spänning, senare värk. Fysioterapi och rehabilitering erbjuder effektiv lindring av besvär i stöd- och rörelseorganen.

Rehabilitering av hjärtkonvalescenter

Jag leder gruppgymnastik för personer som återhämtar sig efter någon hjärt- eller kärlsjukdom. Det här gör jag inom föreningen Helsingfors hjärtkonvalescenter, som är underställd Finlands hjärtförbund. I våra grupper deltar personer som behöver rörelseträning för att återhämta sig efter en hjärtinfarkt eller efter ingrepp som t.ex. en bypass-operation, personer med högt blodtryck, diabetes, höga kolesterolvärden eller övervikt. Vår målsättning är att en hjärtkonvalescent ska kunna leva ett tryggt och aktivt liv och förbättra sin kondition med tanke på framtiden. Gruppgymnastiken består av träning i gymnastiksal, andningsövningar, avslappningsövningar, träning i konditionssal och simbassäng. En viktig del av verksamheten går ut på diskussion kring sådant hjärtkonvalescenterna undrar över, så som hjärtsjukdomar, hemövningar, medicinering och kostrådgivning.

Anmälningar kan göras till mig via telefon eller epost.
Vårens program för Helsingfors hjärtkonvalescenter hittas här.

Geriatrisk rehabilitering, frontveteranrehabilitering

Målsättningen med geriatrisk rehabilitering är att återställa och upprätthålla den åldrande personens högsta möjliga funktionsförmåga, trots sjukdomar och rörelsehinder och därmed höja på självständigheten och livskvaliten. Vid behov gör jag hembesök hos klienterna. Då blir rehabiliteringen mer specifikt inriktad på de behov och svårigheter som klienten stöter på i sitt dagliga liv. Jag leder också seniorgymnastik i grupp på servicehus och äldreboenden.

Lymfterapi

Lymfterapins viktigaste funktion är att öka på kroppens lymfatiska cirkulation och att minska på svullnader. Då svullnaden lättar, lindras också smärtan och kroppen kan slappna av. Lymfterapi används bland annat:

• efter operationer, efter avlägsnande av lymfkörtlar och efter strålbehandling
• vid rehabilitering av olika skador som t.ex efter brännskador, benbrott eller muskelbristningar
• vid uppmjukning av ärrvävnad
• vid akuta smärttillstånd utan infektion (nack-, rygg- och seninflammationer)
• vid behandling av kroniska smärttillstånd (sjukdomar) som t. ex reuma, fibromyalgi och bältros

Som komplettering till den manuella lymfbehandlingen använder jag mig av Lymfa-touch behandling.

Akupunktur

Akupunktur stimulerar nervsystemet, muskelvävnaden och de anslutande vävnaderna, samt blodcirkulationen. Som en följd av det här lindrar akupunktur värk och inflammationer. Akupunktur balanserar funktionerna i hjärtat, blodcirkulationen, njurarna och magsäcken.
Enligt den traditionella kinesiska läkemedelskonsten regleras våra kroppsfunktioner av en energiström som kallas ”qi”. Den strömmar längs meridianer som bildar ett nätverk genom kroppen. Sjukdomar och problem med hälsan beror på störningar i det här energiflödet. Med hjälp av akupunktur korrigeras störningar i flödet av “qi”. Syftet med behandlingen är inte endast att avlägsna symptom, utan också att aktivera och balansera kroppens egna resurser och att förbättra kroppens immunförsvar.

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering behövs för att minska följderna av en skada orsakad av en störning i hjärnans blodcirkulation, en hjärnskada eller annan skada som uppstått till följd av någon annan neurologisk sjukdom. Rehabiliteringen går i praktiken ut på att träna den störda funktionen och på att lära in nya funktionsmodeller. Syftet är att uppnå en möjligast hög funktionsnivå, så att klienten ska bli så självständig som möjligt och kunna uppehålla en god livskvalitet trots sitt handikapp.

Kinesiotejpning

Kinesiotejpning är ett mångsidigt hjälpmedel i vården eller rehabiliteringen av stöd- och rörelseorgan och neurologiska störningar. Det går också att använda kinesiotejpning för att minska på svullnader. Kinesiotejpningen förmedlar genom huden och vävnaderna under den sensorisk information till kroppen och det centrala nervsystemet. Metoden har använts sedan 1970-talet, då den uppfanns i Japan. Namnet kinesiotejpning kommer från ordet kinesis, som betyder rörelse. Det syftar på rörelsetest, med hjälp av vilka metoden utvecklades. Kinesiotejpningen gör det möjligt för lederna att röra sig fritt och den stöder kroppens naturliga återhämtning genom sensorisk stimulation.

Physiopilates

Pilates är en metod för att träna kroppskontroll. Pilatesträningen är ursprungligen utvecklad av tysken Joseph Pilates (1880-1967). Målsättningen med pilates är att utveckla styrka, uthållighet och rörlighet samt att stärka kroppens djupa muskler. Andningen har en central roll i pilatesträningen. PhysioPilates är en träningsform där man kombinerar pilatesmetoden med fysioterapeutiskt kunnande. Instruktören är alltid en fysioterapeut med PhysioPilates-utbildning. PhysioPilates grupperna lämpar sig för kvinnor och män. Vi har fokus på en god kroppshållning, stärker musklerna, speciellt de djupa musklerna kring kroppens centrum.

Physiopilates träning lämpar sig för dig som återhämtar dig från en ryggskada eller en annan skada i stöd- och rörelseorganen. Träningen kan också vara kompletterande muskelträning om du tränar löpning, promenader eller något bollspel. Physiopilates passar också dig som har haft en längre paus i ditt motionerande och vill komma igång försiktigt och skonsamt. Jag instruerar Pilates:

• Tisdagar kl 17.15-18-15 och 18.15-19.15 på Elsebo, Byavägen 15 C.

Asahi-health handledning

Asahi är en mångdimensionell hälsofrämjande motionsform som kombinerar de bästa traditionerna i både österländsk- och västerländsk hälsomotion. Metoden går ut på att genom rörelser öppna hela kroppen från nacke till vrister. Rörelserna är mjuka och görs i takt med den egna andningen. Planeringen av rörelserna har grundat sig på finländares vanligaste hälsoproblem; besvär i ryggen och axeltrakten, problem orsakade av att man ramlat och psykosomatiska reaktioner på stress. Asahi kan användas både för att förebygga problem, men också för att behandla redan existerande problem. Motionsformen lämpar sig bra för pausgymnastik på arbetsplatser. Övningarna kan göras både i grupp och som en självständig daglig rutin. Jag skräddarsyr vid behov övningstimmar i Asahi för arbetsplatser, företag, idrottsdagar och seminarier.